PLATFORMA CIVICĂ
MOLDOVA MARE

ȘTIRI    /    ARTICOLE    /    VIDEO MOLDOVENEASCĂ    /    РУССКИЙ    /    ENGLISH
ALL ȘTIRI
<<< Înapoi la cuprins

În Moldova a crescut volumul transferurilor

În Moldova s-a înregistrat o creștere a volumului transferurilor de peste hotare prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice din țara noastră.
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în luna februarie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 94,64 mil. USD, în creștere cu 7,0 la sută comparativ cu februarie 2019.
În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice prin sistemele de remitere de bani, transferurilor în euro le-a revenit ponderea de 60,2 la sută (în creștere cu 4,8 p.p., comparativ cu februarie 2019), urmate de transferurile în dolari SUA - 36,0 la sută (în descreștere cu 5,4 p.p.) și cele în ruble rusești - 3,8 la sută (în descreștere cu 0,6 p.p.).
Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE - o pondere de 42,8 la sută, din CSI - o pondere de 17,8 la sută și din restul lumii - o pondere de 39,4 la sută.
Transferurile din UE în favoarea persoanelor fizice au constituit 40,52 mil. USD, în creștere cu 2,6 la sută comparativ cu februarie 2019.
Din cauza Brexit volumul transferurilor din UE în februarie 2020 a fost cu 7,42 mil. USD mai mic, iar cel al transferurilor din grupul alte state s-a majorat cu suma respectivă.
În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice sunt de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 20,6 la sută (19,46 mil. USD) din total (în creștere cu 5,1 puncte procentuale comparativ cu februarie 2019).
De asemenea, de menționat transferurile din Rusia cu o pondere de 16,8 la sută (15,85 mil. USD) din total (în scădere cu 13,4 la sută, precum și cu 4,0 puncte procentuale comparativ cu februarie 2019).
De asemenea, de menționat transferurile din Italia - 12,7 la sută (12,00 mil. USD), Germania – 9,1 la sută (8,60 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord - 7,8 la sută (7,42 mil. USD), Franța - 6,5 la sută (6,19 mil. USD), SUA - 6,4 la sută (6,04 mil. USD), Irlanda - 2,1 la sută (1,96 mil. USD), România - 1,7 la sută (1,66 mil. USD), Spania – 1,5 la sută (1,44 mil. USD) etc.

Яндекс.Метрика