Mănăstirea Dobrușa

 

PLATFORMA CIVICĂ
MOLDOVA MARE

подробнее >>>

Mănăstirea Dobrușa

Mănăstirea Dobrușa se află la 100 km de Chișinău, în prejma satului Dobruşa.
Mănăstirea Dobrușa de călugări, cu hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae” a fost întemeiata în anul 1772, de către un monah Ioasaf venit de la mănăstirea Probota, Suceava.
Acesta, a ridicat aici o biserică de lemn, împreună cu călugărul Eufimie de la mănăstirea Curchi. Dar, fiind rechemat în Suceava, bisericuţa n-a fost sfîrşită decît în 1785 de către Eufimie, împreună cu alţi monahi din Curchi.
Peste mai bine de două secole (în 1939), pe locul ei se va construi o biserică din piatră.
În 1822 se construiește și o biserică din piatră, ctitor principal fiind boierul Toma Cosma.
În 1847 se zidește biserica cu hramul „Schimbării la Față”, folosită ca paraclis de iarnă.
După 1918 o parte din averea mănăstirii a fost secularizată, totuşi Dobruşa a rămas una dintre cele mai bogate mănăstiri. În 1923 mănăstirea Dobruşa a trecut de la eparhia Chişinăului în cea a Hotinului. Episcopul Hotinului Visarion Puiu reînnoiește bisericile și înființează aici o școală de cîntăreți și o mare tipografie.
În 1960 mănăstirea Dobrușa a fost transformată în şcoală-internat pentru copiii cu handicap. Biserica de iarnă „Schimbarea la Față” a fost transformată în club, iar cea de vară „Sfîntul Ierarh Nicolae” — la început în cantină, apoi în depozit alimentar.
Cimitirul mănăstirii a fost nivelat, crucile scoase, iar pe locul lui se construiește un teren sportiv. Şcoala auxiliară a funcţionat pînă în 1994, cînd credincioşii satelor din zonă au solicitat redeschiderea mănăstirii.
În anul 1997 se termină restaurarea bisericii „Schimbarea la Față”. Apoi a fost renovată biserica mare, cu hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae”.
Mănăstirea Dobrușa mai are un schit „în deal”, a carui biserică are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.
 
 

Яндекс.Метрика