Ştefan al IV-lea

 

PLATFORMA CIVICĂ
MOLDOVA MARE

подробнее >>>

Ştefan al IV-lea

Ștefan al IV-lea, a fost domn al Moldovei între 20 aprilie 1517 și 14 ianuarie 1527.
Ștefan al IV-lea a fost fiul lui Bogdan al III-lea și nepotul lui Ștefan cel Mare. S-a nascut in 1506 la Suceava.
Deşi, la moartea părintelui său avea 11 ani, a fost ales domnitor.
Modul în care cîrma țării a trecut de la Bogdan la fiul său nu e cunoscut, deoarece încoronarea noului domn s-a făcut la cinci zile de la moartea tatălui său e posibil să fi fost careva frămîntări.
Această domnie a durat zece ani și se compune din două etape, despărțite de anii 1522/1523.
Vreme de şase ani domnia lui a fost tutelată de marele portar Luca Arbore.
Se urmează linia politică moștenită de la Bogdan al III-lea și păzită de boierii Sfatului domnesc – dintre care unii slujiseră cu credință și pe Ștefan cel Mare.
În 1523, în urma intrigilor de curte, Ștefan al IV-lea, fire nătîngă, nestăpînită, l-a decapitat pe „povăţiitorul” său Luca Arbore și pe cei doi fii ai săi.
Domnia lui Ștefan al IV-lea a durat sub semnul cruzimii, căsăpirii multor mari boieri.
Boierii se răscoală împotriva lui Ștefan al IV-lea, însă răscoala a fost înnăbușită și mulți boieri au fost uciși.
Din 1523 boierii au început să părăsească Moldova adăpostindu-se în Polonia, Transilvania și Valahia.Vechii dregători au fost înlocuiți din funcție.
Ridicarea boierilor împotriva „tiranului” a devenit o mișcare organizată.
Ștefan al IV-lea a intrat în conflict cu domnul Valahiei, Radu de la Afumați, din cauza unui aranjament potrivit căruia Ștefan al IV-lea uema să se căsătorească cu Ruxanda, fiica lui Neagoe Basarab.
Însă cu aceasta se însurase Radu de la Afumați în ianuarie 1526.
Lui Ștefan al IV-lea îi rămînea Stana, o alta fiică a lui Neagoe vodă, pe care el n-o voia.
Ștefan al IV-lea a năvălit, jefuind şi ucigînd, asupra Valahiei (1526), „băgînd spaima în munteni”, după care au urmat încă două bătălii moldo-valahe.
Pînă la urmă neînțelegerea a fost remediată, Ștefan al IV-lea căsătorindu-se cu Stana.
Întors bolnav dintr-o expediție împotriva Valahiei, la 14 ianuarie 1527, Ștefan al IV-lea moare la Hotin și este înmormântat la Mănăstirea Putna.
Unele letopiseţe ne spun că el a fost otrăvit de soţia sa, munteanca Stana, care apoi a fugit în Valahia.
Călugărită, doamna Stana, cu care Ștefan al IV-lea nu a avut urmași, a murit în februarie 1531.
 
 

Яндекс.Метрика