Stema și drapelul Moldav

 

PLATFORMA CIVICĂ
MOLDOVA MARE

подробнее >>>

Stema și drapelul Moldav

Statul moldovenesc, întemeiat în anul 1359, dispunea de toate atributele unui stat suveran, inclusiv de simbolica moldovenească.
Din secolul XIV, stemă a Moldovei devine capul de bour cu stea între coarne, cu trandafir şi semilună în părţile laterale. Scutul stemei moldoveneşti era roşu sau albastru.
Anume sub acest simbol (capul de bour) imprimat pe drapelele moldoveneşti s-au ridicat în apărarea STATULUI MOLDOVENESC Petru Muşat, Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir…
În Moldova, drapelele domneşti (cu capul de bour), care concomitent erau simbol atît al domnitorului, cît şi al ţări, în secolele XV-XVIII erau preponderent de culoare roşie, mai rar – albastră.
Drapelul lui Ştefan cel Mare (1457-1504) era de culoare roşie, al lui Vasile Lupu – de culoare albastră. Despre capul de bour, ca despre simbol al STATULUI MOLDOVENESC, care semnifică forţa nemăsurată a ţării, ne vorbeşte mitropolitul Dosoftei (1679).
În prima jumătate a secolului XIX (din anul 1832), scutul moldovenesc (pe care era înfăţişat capul de bour) devine roşu-albastru.
În 1832, pentru Principatul Moldova a fost introdus Regulamentul Organic, care, printre altele, prevedea aplicarea drapelelor roşii-albastre. Cu alte cuvinte, în Moldova, pentru întîia oară, a apărut drapelul de stat, confirmat prin regulament organic şi recunoscut pe scară internaţională.
Drapelul roşu-albastru cu cap de bour a existat în Moldova, fără de nici o schimbare, pînă la unirea ei cu Valahia în anul 1859.
În cartea semnată de V.Mischevka, I.Negrei, A.Nichitici, “Simbolurile Ţării Moldovei” (1994, р. 35) se menţionează că, pe parcursul secolelor, stema Moldovei a suferit doar unele schimbări neesenţiale, iar principalele ei elemente – scutul, capul de bour cu detaliile însoţitoare (soarele, semiluna) au rămas, practic, determinante permanente, întotdeauna reprezentînd SIMBOLUL STATALITĂŢII MOLDOVENEŞTI şi anume ele fiind simbolurile multiseculare ale Statului Moldova, mărturie a existenţei noastre pe parcursul istoriei.
 
 

Яндекс.Метрика